HLV Park ủng hộ 5.000 USD để chống dịch

Số tiền này sẽ được chuyển đến “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”. Đây là hành động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

HLV Park ung ho 5.000 USD de chong dich hinh anh 1 hlvpark.jpg

HLV Park trao 5.000 USD để ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”. Ảnh: VFF.

“Hiện nay, Việt Nam và cả thế giới đang ngày ngày vất vả chống lại virus corona. Bản thân tôi thời gian qua cũng chỉ có thể đi qua lại từ nhà đến văn phòng nội khu VFF, kiềm chế ra ngoài, giữ khoảng cách xã hội một cách chắc chắn. Và hôm nay, tôi có mặt ở đây là để góp một phần dù nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ an ủi được những người chịu đau khổ do virus corona.

Tôi hy vọng sẽ động viên, an ủi một phần nhỏ bé đến những người chịu đau khổ, và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do virus gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh”, VFF dẫn lời HLV Park Hang-seo.

Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tham gia vào việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 thông qua một video hướng dẫn rửa tay đúng cách. Đó cũng là chiến dịch do VFF và Bộ Y tế phối hợp thực hiện.

window.coronaData = {“source_vn”:”Nguồn: Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng Việt Nam. Cập nhật lúc: 19:11 26/03/2020″,”total_cases”:468680,”total_deaths”:21464,”total_recovered”:105709,”tooltip”:”Nguồn: Đại học Johns Hopkins, Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc, truyền thông các nước. Cập nhật lúc: 19:09 26/03/2020″,”source”:”/dich-viem-phoi-corona.html?utm_source=self&utm_medium=web&utm_campaign=home_top_trending_topic_corona”,”source_article”:”/dich-viem-phoi-corona.html?utm_source=self&utm_medium=web&utm_campaign=article_corona_web”,”countries”:[{“country”:”vn”,”title”:”Việt Nam”,”cases”:153,”deaths”:0,”recover”:17,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/164-vietnam.svg”},{“country”:”cn”,”title”:”Trung Quốc đại lục”,”cases”:81285,”deaths”:3287,”recover”:74051,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/261-china.svg”},{“country”:”hong-kong”,”title”:”Hong Kong”,”cases”:453,”deaths”:4,”recover”:110,”flag”:””},{“country”:”macau”,”title”:”Macau”,”cases”:31,”deaths”:0,”recover”:10,”flag”:””},{“country”:”tw”,”title”:”Đài Loan”,”cases”:252,”deaths”:2,”recover”:29,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/080-taiwan.svg”},{“country”:”af”,”title”:”Afghanistan”,”cases”:74,”deaths”:1,”recover”:1,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/122-afghanistan.svg”},{“country”:”al”,”title”:”Albania”,”cases”:146,”deaths”:5,”recover”:17,”flag”:””},{“country”:”dz”,”title”:”Algeria”,”cases”:264,”deaths”:17,”recover”:65,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/126-algeria.svg”},{“country”:”ad”,”title”:”Andorra”,”cases”:188,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ao”,”title”:”Angola”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ag”,”title”:”Antigua & Barbuda”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ar”,”title”:”Argentina”,”cases”:387,”deaths”:6,”recover”:3,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/047-panama.svg”},{“country”:”am”,”title”:”Armenia”,”cases”:265,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”aruba”,”title”:”Aruba”,”cases”:12,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”au”,”title”:”Australia”,”cases”:2799,”deaths”:12,”recover”:88,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/130-australia.svg”},{“country”:”at”,”title”:”Áo”,”cases”:5560,”deaths”:31,”recover”:16,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/189-austria.svg”},{“country”:”az”,”title”:”Azerbaijan”,”cases”:87,”deaths”:1,”recover”:10,”flag”:””},{“country”:”bs”,”title”:”Bahamas”,”cases”:5,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”bh”,”title”:”Bahrain”,”cases”:419,”deaths”:4,”recover”:190,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/116-bahrain.svg”},{“country”:”bd”,”title”:”Bangladesh”,”cases”:39,”deaths”:4,”recover”:3,”flag”:””},{“country”:”bb”,”title”:”Barbados”,”cases”:18,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”by”,”title”:”Belarus”,”cases”:81,”deaths”:0,”recover”:15,”flag”:””},{“country”:”be”,”title”:”Bỉ”,”cases”:4269,”deaths”:122,”recover”:340,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/054-belgium.svg”},{“country”:”bj”,”title”:”Benin”,”cases”:5,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”bermuda”,”title”:”Bermuda”,”cases”:6,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”bt”,”title”:”Bhutan”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”bo”,”title”:”Bolivia”,”cases”:32,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ba”,”title”:”Bosnia & Herzegovina”,”cases”:164,”deaths”:2,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”br”,”title”:”Brazil”,”cases”:2201,”deaths”:46,”recover”:2,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/250-brazil.svg”},{“country”:”bn”,”title”:”Brunei”,”cases”:109,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”bg”,”title”:”Bulgaria”,”cases”:242,”deaths”:3,”recover”:3,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/135-bulgaria.svg”},{“country”:”bf”,”title”:”Burkina Faso”,”cases”:114,”deaths”:4,”recover”:4,”flag”:””},{“country”:”cabo-verde”,”title”:”Cabo Verde”,”cases”:3,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”kh”,”title”:”Campuchia”,”cases”:96,”deaths”:0,”recover”:10,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/132-cambodia.svg”},{“country”:”cm”,”title”:”Cameroon”,”cases”:72,”deaths”:0,”recover”:2,”flag”:””},{“country”:”ca”,”title”:”Canada”,”cases”:3409,”deaths”:35,”recover”:10,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/206-canada.svg”},{“country”:”cayman-islands”,”title”:”Cayman Islands”,”cases”:8,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”cf”,”title”:”Cộng hoà Trung Phi”,”cases”:4,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”td”,”title”:”Chad”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”cl”,”title”:”Chile”,”cases”:1142,”deaths”:3,”recover”:8,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/051-chile.svg”},{“country”:”co”,”title”:”Colombia”,”cases”:470,”deaths”:4,”recover”:8,”flag”:””},{“country”:”cr”,”title”:”Costa Rica”,”cases”:177,”deaths”:2,”recover”:2,”flag”:””},{“country”:”ci”,”title”:”Bờ Biển Ngà”,”cases”:73,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”hr”,”title”:”Croatia”,”cases”:442,”deaths”:1,”recover”:22,”flag”:””},{“country”:”cu”,”title”:”Cuba”,”cases”:57,”deaths”:1,”recover”:5,”flag”:””},{“country”:”curacao”,”title”:”Curaçao”,”cases”:6,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”cy”,”title”:”Cyprus”,”cases”:132,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”cz”,”title”:”Cộng hoà Séc”,”cases”:1654,”deaths”:6,”recover”:10,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/061-czech-republic.svg”},{“country”:”cd”,”title”:”Cộng hoà dân chủ Congo”,”cases”:48,”deaths”:2,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”dk”,”title”:”Đan Mạch”,”cases”:1724,”deaths”:34,”recover”:1,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/072-denmark.svg”},{“country”:”dj”,”title”:”Djibouti”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”do”,”title”:”Cộng hoà Dominican”,”cases”:392,”deaths”:10,”recover”:3,”flag”:””},{“country”:”ec”,”title”:”Ecuador”,”cases”:1211,”deaths”:29,”recover”:3,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/049-ecuador.svg”},{“country”:”eg”,”title”:”Ai Cập”,”cases”:456,”deaths”:21,”recover”:95,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/079-egypt.svg”},{“country”:”sv”,”title”:”El Salvador”,”cases”:5,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gq”,”title”:”Guinea Xích Đạo”,”cases”:9,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ee”,”title”:”Estonia”,”cases”:404,”deaths”:1,”recover”:8,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/257-estonia.svg”},{“country”:”eswatini”,”title”:”Eswatini”,”cases”:4,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”et”,”title”:”Ethiopia”,”cases”:12,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”er”,”title”:”Eritrea”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”fo”,”title”:”Faroe Islands”,”cases”:132,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”fj”,”title”:”Fiji”,”cases”:5,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”fi”,”title”:”Phần Lan”,”cases”:792,”deaths”:1,”recover”:10,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/052-finland.svg”},{“country”:”fr”,”title”:”Pháp”,”cases”:25233,”deaths”:1331,”recover”:12,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/077-france.svg”},{“country”:”fr”,”title”:”French Guiana”,”cases”:23,”deaths”:0,”recover”:6,”flag”:””},{“country”:”fr”,”title”:”French Polynesia”,”cases”:25,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ga”,”title”:”Gabon”,”cases”:6,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gm”,”title”:”Gambia”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”de”,”title”:”Đức”,”cases”:31554,”deaths”:149,”recover”:266,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/066-germany.svg”},{“country”:”ge”,”title”:”Georgia”,”cases”:75,”deaths”:0,”recover”:10,”flag”:””},{“country”:”gh”,”title”:”Ghana”,”cases”:68,”deaths”:3,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gibraltar”,”title”:”Gibraltar”,”cases”:15,”deaths”:0,”recover”:2,”flag”:””},{“country”:”grand-princess”,”title”:”Grand Princess”,”cases”:21,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gr”,”title”:”Hy Lạp”,”cases”:821,”deaths”:22,”recover”:36,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/071-greece.svg”},{“country”:”gl”,”title”:”Greenland”,”cases”:5,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”guadeloupe”,”title”:”Guadeloupe”,”cases”:76,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gt”,”title”:”Guatemala”,”cases”:23,”deaths”:1,”recover”:4,”flag”:””},{“country”:”guernsey”,”title”:”Guernsey”,”cases”:23,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gn”,”title”:”Guinea”,”cases”:4,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gw”,”title”:”Guinea-Bissau”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”gy”,”title”:”Guyana”,”cases”:7,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ht”,”title”:”Haiti”,”cases”:7,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”holy-see”,”title”:”Holy See”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”hn”,”title”:”Honduras”,”cases”:52,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”hu”,”title”:”Hungary”,”cases”:226,”deaths”:10,”recover”:21,”flag”:””},{“country”:”is”,”title”:”Iceland”,”cases”:737,”deaths”:1,”recover”:68,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/041-iceland.svg”},{“country”:”in”,”title”:”Ấn Độ”,”cases”:649,”deaths”:13,”recover”:42,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/217-india.svg”},{“country”:”id”,”title”:”Indonesia”,”cases”:893,”deaths”:78,”recover”:31,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/078-indonesia.svg”},{“country”:”iq”,”title”:”Iraq”,”cases”:316,”deaths”:27,”recover”:51,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/007-iraq.svg”},{“country”:”ir”,”title”:”Iran”,”cases”:29406,”deaths”:2234,”recover”:9625,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/063-iran.svg”},{“country”:”ie”,”title”:”Ireland”,”cases”:1564,”deaths”:9,”recover”:0,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/070-ireland.svg”},{“country”:”isle-of-man”,”title”:”Isle of Man”,”cases”:23,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”il”,”title”:”Israel”,”cases”:2495,”deaths”:5,”recover”:36,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/060-israel.svg”},{“country”:”it”,”title”:”Italy”,”cases”:74386,”deaths”:7503,”recover”:9362,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/011-italy.svg”},{“country”:”jp”,”title”:”Nhật Bản”,”cases”:1313,”deaths”:45,”recover”:232,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/033-japan.svg”},{“country”:”diamond-princess”,”title”:”Diamond Princess”,”cases”:712,”deaths”:10,”recover”:511,”flag”:””},{“country”:”jm”,”title”:”Jamaica”,”cases”:26,”deaths”:1,”recover”:2,”flag”:””},{“country”:”jersey”,”title”:”Jersey”,”cases”:16,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”jo”,”title”:”Jordan”,”cases”:172,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”ke”,”title”:”Kenya”,”cases”:25,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”kz”,”title”:”Kazakhstan”,”cases”:86,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”kv”,”title”:”Kosovo”,”cases”:71,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”kw”,”title”:”Kuwait”,”cases”:195,”deaths”:0,”recover”:43,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/178-kuwait.svg”},{“country”:”kg”,”title”:”Kyrgyzstan”,”cases”:42,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”la”,”title”:”Lào”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”lv”,”title”:”Latvia”,”cases”:221,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”lb”,”title”:”Lebanon”,”cases”:333,”deaths”:4,”recover”:3,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/008-lebanon.svg”},{“country”:”lr”,”title”:”Liberia”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ly”,”title”:”Libya”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”li”,”title”:”Liechtenstein”,”cases”:47,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”lt”,”title”:”Lithuania”,”cases”:255,”deaths”:2,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”lu”,”title”:”Luxembourg”,”cases”:1333,”deaths”:8,”recover”:0,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/023-luxembourg.svg”},{“country”:”mg”,”title”:”Madagascar”,”cases”:19,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”mv”,”title”:”Maldives”,”cases”:13,”deaths”:0,”recover”:3,”flag”:””},{“country”:”ml”,”title”:”Mali”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”mt”,”title”:”Malta”,”cases”:129,”deaths”:0,”recover”:2,”flag”:””},{“country”:”my”,”title”:”Malaysia”,”cases”:2031,”deaths”:23,”recover”:199,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/056-malaysia.svg”},{“country”:”martinique”,”title”:”Martinique”,”cases”:66,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”mr”,”title”:”Mauritania”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”mu”,”title”:”Mauritius”,”cases”:42,”deaths”:2,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”mayotte”,”title”:”Mayotte”,”cases”:35,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”mx”,”title”:”Mexico”,”cases”:405,”deaths”:5,”recover”:4,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/239-mexico.svg”},{“country”:”md”,”title”:”Moldova”,”cases”:149,”deaths”:1,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”mc”,”title”:”Monaco”,”cases”:31,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”mn”,”title”:”Mông Cổ”,”cases”:10,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”me”,”title”:”Montenegro”,”cases”:47,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”montserrat”,”title”:”Montserrat”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ma”,”title”:”Morocco”,”cases”:225,”deaths”:6,”recover”:7,”flag”:””},{“country”:”mz”,”title”:”Mozambique”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”mm”,”title”:”Myanmar”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”na”,”title”:”Namibia “,”cases”:4,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”np”,”title”:”Nepal”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/249-nepal.svg”},{“country”:”nl”,”title”:”Hà Lan”,”cases”:6412,”deaths”:356,”recover”:2,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/195-netherlands.svg”},{“country”:”new-caledonia”,”title”:”New Caledonia”,”cases”:10,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”nz”,”title”:”New Zealand”,”cases”:262,”deaths”:0,”recover”:27,”flag”:””},{“country”:”ni”,”title”:”Nicaragua”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ne”,”title”:”Niger”,”cases”:7,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ng”,”title”:”Nigeria”,”cases”:44,”deaths”:1,”recover”:2,”flag”:””},{“country”:”north-macedonia”,”title”:”North Macedonia”,”cases”:177,”deaths”:3,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”no”,”title”:”Na Uy”,”cases”:2830,”deaths”:12,”recover”:1,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/058-norway.svg”},{“country”:”occupied-palestinian-territory”,”title”:”Occupied Palestinian territory”,”cases”:60,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”om”,”title”:”Oman”,”cases”:99,”deaths”:0,”recover”:12,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/002-oman.svg”},{“country”:”pk”,”title”:”Pakistan”,”cases”:1022,”deaths”:8,”recover”:21,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/031-pakistan.svg”},{“country”:”pa”,”title”:”Panama”,”cases”:558,”deaths”:8,”recover”:2,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/047-panama.svg”},{“country”:”py”,”title”:”Paraguay “,”cases”:37,”deaths”:3,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”pe”,”title”:”Peru”,”cases”:480,”deaths”:5,”recover”:0,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/074-peru.svg”},{“country”:”ph”,”title”:”Philippines”,”cases”:707,”deaths”:45,”recover”:20,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/076-philippines.svg”},{“country”:”pg”,”title”:”Papua New Guinea”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”pl”,”title”:”Ba Lan”,”cases”:1051,”deaths”:14,”recover”:13,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/108-poland.svg”},{“country”:”pt”,”title”:”Bồ Đào Nha”,”cases”:2995,”deaths”:43,”recover”:22,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/174-portugal.svg”},{“country”:”cg”,”title”:”Cộng hoà Congo”,”cases”:4,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”reunion”,”title”:”Reunion”,”cases”:83,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ro”,”title”:”Romania”,”cases”:762,”deaths”:14,”recover”:31,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/050-romania.svg”},{“country”:”ru”,”title”:”Nga”,”cases”:658,”deaths”:1,”recover”:29,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/228-russia.svg”},{“country”:”rw”,”title”:”Rwanda”,”cases”:40,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”qa”,”title”:”Qatar”,”cases”:537,”deaths”:0,”recover”:41,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/019-qatar.svg”},{“country”:”sm”,”title”:”San Marino”,”cases”:187,”deaths”:21,”recover”:4,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/214-san-marino.svg”},{“country”:”lc”,”title”:”Saint Lucia”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”sint-maarten”,”title”:”Sint Maarten”,”cases”:2,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”vc”,”title”:”Saint Vincent & Grenadines”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”sa”,”title”:”Arabia Saudi”,”cases”:562,”deaths”:0,”recover”:18,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/059-saudi-arabia.svg”},{“country”:”sc”,”title”:”Seychelles”,”cases”:7,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”sn”,”title”:”Senegal”,”cases”:99,”deaths”:0,”recover”:5,”flag”:””},{“country”:”rs”,”title”:”Cộng hoà Serbia”,”cases”:384,”deaths”:2,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”sg”,”title”:”Singapore”,”cases”:631,”deaths”:2,”recover”:160,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/141-singapore.svg”},{“country”:”sk”,”title”:”Slovakia”,”cases”:204,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/045-slovakia.svg”},{“country”:”si”,”title”:”Slovenia”,”cases”:480,”deaths”:1,”recover”:5,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/004-slovenia.svg”},{“country”:”so”,”title”:”Somalia”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”za”,”title”:”Nam Phi”,”cases”:709,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”kr”,”title”:”Hàn Quốc”,”cases”:9241,”deaths”:131,”recover”:3730,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/055-south-korea.svg”},{“country”:”es”,”title”:”Tây Ban Nha”,”cases”:56188,”deaths”:4089,”recover”:5367,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/044-spain.svg”},{“country”:”lk”,”title”:”Sri Lanka”,”cases”:102,”deaths”:0,”recover”:3,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/238-sri-lanka.svg”},{“country”:”sd”,”title”:”Sudan”,”cases”:3,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”sr”,”title”:”Suriname”,”cases”:8,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”se”,”title”:”Thụy Điển”,”cases”:2510,”deaths”:42,”recover”:16,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/073-sweden.svg”},{“country”:”ch”,”title”:”Thụy Sĩ”,”cases”:9765,”deaths”:103,”recover”:131,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/097-switzerland.svg”},{“country”:”sy”,”title”:”Syria”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”tz”,”title”:”Tanzania”,”cases”:12,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”th”,”title”:”Thái Lan”,”cases”:1045,”deaths”:4,”recover”:52,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/184-thailand.svg”},{“country”:”tl”,”title”:”Đông Timor”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”tg”,”title”:”Togo”,”cases”:20,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”tt”,”title”:”Trinidad & Tobago”,”cases”:57,”deaths”:0,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”tn”,”title”:”Tunisia”,”cases”:173,”deaths”:3,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”tr”,”title”:”Thổ Nhĩ Kỳ”,”cases”:2433,”deaths”:59,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”turks-and-caicos-islands”,”title”:”Turks and Caicos Islands”,”cases”:1,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ug”,”title”:”Uganda”,”cases”:9,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ua”,”title”:”Ukraine”,”cases”:113,”deaths”:4,”recover”:1,”flag”:””},{“country”:”ae”,”title”:”UAE”,”cases”:333,”deaths”:2,”recover”:52,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/068-united-arab-emirates.svg”},{“country”:”gb”,”title”:”Anh”,”cases”:9529,”deaths”:422,”recover”:135,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/152-england.svg”},{“country”:”us”,”title”:”Mỹ”,”cases”:65138,”deaths”:857,”recover”:29,”flag”:”https://static-znews.zadn.vn/campaign/corona/images/flag/153-united-states-of-america.svg”},{“country”:”guam”,”title”:”Guam”,”cases”:37,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”pr”,”title”:”Puerto Rico”,”cases”:51,”deaths”:2,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”vi”,”title”:”Virgin Islands”,”cases”:17,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”uy”,”title”:”Uruguay”,”cases”:217,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”uz”,”title”:”Uzbekistan”,”cases”:60,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”ve”,”title”:”Venezuela”,”cases”:84,”deaths”:0,”recover”:15,”flag”:””},{“country”:”zm”,”title”:”Zambia”,”cases”:3,”deaths”:0,”recover”:0,”flag”:””},{“country”:”zw”,”title”:”Zimbabwe”,”cases”:3,”deaths”:1,”recover”:0,”flag”:””}],”chart”:[[“hanoi”,”48″,”0″,”0″],[“hochiminh”,”40″,”0″,”3″],[“vinhphuc”,”11″,”0″,”11″],[“binhthuan”,”9″,”0″,”0″],[“quangninh”,”6″,”0″,”0″],[“danang”,”6″,”0″,”0″],[“quangnam”,”3″,”0″,”0″],[“hue”,”2″,”0″,”0″],[“laocai”,”2″,”0″,”0″],[“ninhthuan”,”2″,”0″,”0″],[“khanhhoa”,”1″,”0″,”1″],[“ninhbinh”,”1″,”0″,”1″],[“thanhhoa”,”2″,”0″,”1″],[“angiang”,”1″,”0″,”0″],[“bacgiang”,”3″,”0″,”0″],[“bacninh”,”1″,”0″,”0″],[“bentre”,”1″,”0″,”0″],[“cantho”,”1″,”0″,”0″],[“dongthap”,”4″,”0″,”0″],[“haiduong”,”1″,”0″,”0″],[“hatinh”,”1″,”0″,”0″],[“hungyen”,”2″,”0″,”0″],[“laichau”,”1″,”0″,”0″],[“longan”,”1″,”0″,”0″],[“travinh”,”3″,”0″,”0″]]};

news.zing.vn: Link gốc

Chia sẽ MXH

Bài viết mới nhất

Các CLB Ngoại Hạng Anh miệt mài tìm cách giảm lương cầu thủ

Hiện tại, các đội bóng tại giải Ngoại Hạng Anh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc yêu cầu các cầu thủ đội 1 giảm lương và trong thời gian tới, các CLB này có thể sẽ sử dụng một biện pháp khác.

Sao Arsenal lên tiếng xác định tương lai giữa bão tin đồn

Trước những tin đồn liên quan tới tương lai của bản thân, mới đây, tiền vệ đang khoác áo Arsenal là Dani Ceballos đã chính thức lên tiếng xác định chuyện này. Theo đó, anh mang tới thông tin không vui tới cho ban lãnh đạo Pháo thủ.

10 phát ngôn đặc sắc nhất về Kante

N'Golo Kante không phải là một ngôi sao bóng loáng theo kiểu tài tử trên sân cỏ nhưng luôn nhận được nhiều sự yêu mến và trân trọng. Hãy nghe những người trong cuộc nói về chàng tiền vệ vừa bước qua tuổi 29 hôm 29/3.

Đội hình phát hiện của mùa giải ở Ngoại hạng Anh: Nở rộ sao trẻ

Premier League 2019/20 là mùa bóng rất đặc biệt. Không chỉ vì nó bị đại dịch Covid-19 tàn phá, mà còn bởi giải đấu và đang chứng kiến rất nhiều phát hiện mới. Những cái tên chủ yếu là trẻ và đến từ các đội bóng nhỏ nhưng màn thể hiện của họ đủ sức so sánh với bất kỳ ngôi sao hàng đầu nào.

Adama Traore: Bây giờ, anh đâu chỉ là một lực sỹ…

Adama Traore, khi đọc tên cầu thủ này, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu bạn là gì? Một cầu thủ to đô con như lực sỹ. Đúng. Nhưng chỉ vậy thôi là không đủ. Bởi mùa này, Traore đã tiến bộ rất nhiều. Anh đi bóng xuất sắc hơn, sút xa hiệu quả hơn…